ALLAH' ın Kur' an' da Geçen İsim Ve Sıfatları

 

Image Hosted by ImageShack.us93busra

 

 

                 KUR'AN' DA   ALLAH - II                       

 

105

Hâsib

ADALETLE HESAPLAYAN, SAYAN.

1

106

Fâlıku’l-habbi ve’n-nevâ

KURU TOHUMLARDAN BİTKİLERİ, AĞAÇLARI YEŞERTEN.

1

107

Fâlıku’l-ısbâh

TAN YERİNİ AĞARTAN

1

108

Sâdık

SÖZÜNDE, İŞİNDE VE VAADİNDE DOĞRU OLAN

1

109

er-Rezzâk

RIZKI ( CANLILARIN HAYATTA KALMASI İÇİN GEREKEN ŞEYLER ) ÇOK VE TEKRAR TEKRAR VEREN.

1

110

el-Kâfî

KİFAYET EDEN, YETEN

1

111

Kabilu’t-tevb

TÖVBELERİ KABUL EDEN

1

112

Şedîdu’l-‘azâb

AZABI ŞİDDETLİ OLAN

1

113

Şedîdu’l-mihâl

YAKALAMASI ŞİDDETLİ OLAN

1

114

Zû ‘ikabin elîm

ELEM VERİCİ AZAP SAHİBİ

1

115

Zî’t-tavl

GENİŞ İHSAN VE ZENGİNLİK SAHİBİ

1

116

Refi’u’d-derecât

DERECESİ, MAKAMI YÜKSEK OLAN

1

117

Munzirîn

İNSANLARA DİNEN ZARAR VERECEK HUSUSLARI ÖNCEDEN VE ZAMAN ZAMAN BİLDİREN.

1

118

Mûsiûn

RIZKI, MÜLKÜ VE NİMETİ GENİŞLETEN.

1

119

el-Metîn

SAĞLAM, KUVVETLİ

1

120

el-Berr

KULLARINA KARŞI ŞEFKATLİ, ONLARA İHSAN EDEN, İYİLİKLERİ BÜTÜN YARATIKLARA YAYGIN OLAN

1

121

Zî’l-me’âric

YÜCELİK, NİMETLER VE DERECELER SAHİBİ

1

122

el-Mukît

HER ŞEYİN TEDBİR VE İDARESİNİ YÜKÜMLENEN

1

123

el-Evvel

BÜTÜN VARLIKLARDAN ÖNCE VAR OLAN

1

124

el-Âhir

BÜTÜN VARLIKLARIN YOK OLMASINDAN SONRA ARTA KALAN

1

125

ez-Zâhir

HER ŞEYE GALİP, HER ŞEYİN ÜSTÜNDE OLAN

1

126

el-Bâtın

YARATTIKLARININ GÖRÜŞLERİNDEN VE İLİMLERİNDEN SAKLANAN, GİZLENEN HİÇBİR GÖZÜN İDRÂK EDEMEYECEĞİ, GÖREMEYECEĞİ VARLIK.

1

127

es-Selâm

HER TÜRLÜ EKSİKLİKTEN UZAK OLDUĞU GİBİ, BAŞKALARINA DA ESENLİK VEREN.

1

128

el-Muheymin

KIYAMET GÜNÜNDE, KENDİSİNE İTAAT EDENLERİN ÖDÜLLERİNİ TAM OLARAK VEREN

1

129

el-Cebbâr

YARATIKLARINI GEÇİMLERİ YÖNÜNDE ZORLAYAN

1

130

el-Mutekebbir

KULLARI ARASINDA AZAMETTE KENDİSİ İLE YARIŞMAYA YELTENEN TAŞKINLIKLARA KARŞI BÜYÜKLÜĞÜNÜ KORUYAN VE ONLARI HELÂK EDEN.

1

131

el-Musavvir

HERHANGİ BİR ŞEYİN OLMASINI İSTEDİĞİ ZAMAN, İSTEDİĞİ, SIFATTA VE SEÇTİĞİ GÖRÜNÜMDE VAR EDEN.

1

132

el-Mubîn

HER HAKKI GERÇEKLEŞTİREN, VARLIĞINDA HİÇ ŞÜPHE OLMAYAN

1

133

Nûru’s-semâvâti va’l-ard

GÖKLERİN VE YERİN NURU

1

 

T O P L A M

5.113

 

    Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi Kur’an’da Allah’ı tanıtan 133 1sim ve sıfat belirlenmiştir. Bunlarda toplam 5113 defa geçmektedir. Yüce Yaratıcının özel ismi olan Allah kelimesi dışında 52 adet isim ve sıfat yalnız birer defa , diğer 60 isim ve sıfat 970 adede varan sayılarda çeşitli miktarlarda geçmektedir. Tabii ki bir veya birkaç defa geçen isim ve sıfatın az önemde olduğu gibi sonuç çıkarmadan tekrarlanma çokluklarının bir hikmeti olduğu kabulü ile, Yüce Yaratıcının kısa tanımını şöyle yapabilir miyiz ?

 

 

 

ALLAH;

 • Benzeri olmayan yaratma ve emretmenin sahibi, terbiye eden,

 • Kendisine evrende hiçbir şey gizli kalmayan, her şeyi bilen,

 • Kendisine ibadet edilen, Ma’bûd,

 • Dünya ve ahirette merhametli,

 • Günahları çokça bağışlayan,

 • Doğrunun dışında başka bir şey söylemeyen ve yapmayan

 • Kendisine üstün gelinemeyen en güçlü,

 • Kudretli,

 • Her şeyden haberdar olan, gören, bilen, işiten

 • Çok affeden,

 • Ortağı olmayan YARATICIDIR

Allah’ı Anlatan Ayetlerin Özellikleri

 

 

     Tamamında Allah’ın anlatıldığı ayetler

Allah’ın tanıtılması ayetlerde çeşitli şekilde görülmektedir. Bazan bir ayetin tamamında Allah anlatılmaktadır:

   " Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. İçinizdekini açığa vurun, ister gizleyin, Allah onun hesabını sizden sorar. Sonra da dilediğini bağışlar dilediğine azap eder. Çünkü, Allah her şeye kadirdir. " ( 2 / 284 )

 

    Bazan arka arka gelen bir çok ayet Allah’ı anlatmaktadır.

 

   Bir örnek:

 

   " Elif lâm Mim (3 / 1 )

Allah ki, O’ndan başka tanrı yoktur. O Hayy’dır, Kayyûm’dur. ( 3 / 2 )

 

   O, sana Kitabı Hak ve daha önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirmiştir. Tevrat ve İncil’i de O indirdi. ( 3 / 3 )

 

   Bunları daha önce insanlar için birer hidayet rehberi olarak indirdiği gibi, Hak ile bâtılı ayırt eden Furkan’ı ( doğruyu yanlıştan ayırt eden ) da indirdi. Allah’ın ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çetin bir azap vardır. Çünkü, Allah’ın kudreti her şeye üstündür ve O, zulmü cezasız bırakmayan bir intikam sahibidir. ( 3 / 4 )

 

    Ne yerde, ne de gökte hiç bir şey Allah’tan gizli kalamaz. ( 3 / 5 )

 

     Rahimlerde dilediği gibi size şekil veren O dur. O’ ndan başka tanrı yoktur; O her şeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir. ( 3 / 6 )

 

    Sana Kitabı indiren de O’ dur. O Kitaptan bir kısmı muhkem ( anlamı açık ve kesin ) ayetlerdir ki, onlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihattır. ( anlamı açık olmayan ) Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak için müteşabih olanın peşine takılır da onu kendince yorumlamaya uğraşır. Oysa onların kesin yorumunu Allah’tan başkası bilemez. İlimde derinlik sahibi olanlar ise, ‘ Biz ona inandık; hepsi Rabbimizin katındandır ‘ derler. Fakat bunu ancak selim akıl sahipleri düşünüp anlar. " ( 3 / 7 )

 

    Bir başka örnek:

 

  " Taneleri ve çekirdekleri yaratan Allah’tır. O ölüden diriyi çıkarır; diriden ölüyü çıkaran da O’ dur. Allah işte budur. Nasıl olur da O ‘ndan yüz çevirirsiniz ? ( 6 / 95 )

 

   Gecenin karanlığından sabahı yarıp çıkaran O’ dur. O geceyi dinlenmek için, Güneş ile Ayı da hesap için yaratmıştır. Bu, kudreti her şeye üstün olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah’ın çizdiği kaderdir. ( 6 / 96 )

Karanın ve denizin karanlıklarında yıldızları sizin için yol gösterici yapan da O’ dur. Bilen bir topluluk için Biz ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıklamış bulunuyoruz. ( 6 / 97 )

 

   Sizi tek bir nefisten yaratan ve size bir karar, bir de emanet yeri takdir eden O’dur. Kavrayış sahibi bir topluluk için Biz ayetlerimizi açıklamış bulunuyoruz. ( 6 / 98 )

 

    Gökten bir su indiren de O’dur. Her şeyi Biz o suyla bitirdik; sonra o bitkiden bir filiz çıkardık; ondan da üst üste dizili başaklar çıkardık. Hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, daha nice asma bahçeleri, zeytin ve nar ağaçları yarattık. Onlardan birbirine benzeyenler de vardır, benzemeyen de. Onların meyvesine, bir meyve vermeye başlarken, bir de olgunlaştıktan sonra bakın. İşte bütün bunlarda iman eden topluluk için ayetler ( mucizeler ) vardır. " ( 6 / 99 )

 

Ve, Rahmân suresinin ilk 30 ayeti Allah’ın tanıtımına ayrılmıştır:

 

 • Rahmân,

 • Kur’an’ı öğretti.

 • İnsanı yarattı,

 • Ona beyanı ( konuşmayı ) öğretti.

 • Güneş ve Ay bir hesapladır.

 • Bitkiler ve ağaçlar O’na secde eder.

 • Göğü yükseltti ve ölçüyü kodu.

 • Tâ ki siz de ölçüyü aşmayın.

 • Tartıyı adaletle yapın, terazide bir şey eksiltmeyin.

 • Yeri de canlılar için hazırladı.

 • Onda nice meyveler, salkım salkım hurmalar vardır.

 • Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz ?

 • O, insanı ateşte pişmiş gibi kupkuru çamurdan yarattı.

 • Cinleri de saf bir ateşten yarattı.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz ?

 • O, iki doğunun iki batının Rabbidir.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birisini inkâr edersiniz ?

 • İki denizi salıverdi ki birbirine kavuşurlar.

 • Aralarında ise bir engel vardır; karışmazlar.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz ?

 • Onlardan inci ile mercan çıkar.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz

 • Denizde dağlar gibi yükselmiş, akıp giden gemiler de O’nundur.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz ?

 • Yerin üzerinde kim varsa gelip geçicidir.

 • Ancak sonsuz büyüklük ve ikrâm sahibi olan Rabbinin Zâtı ( kişiliği ) bâki kalır.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz ?

 • Göklerde ve yerde kim varsa her ihtiyacını O’ndan ister. O her gün bir iştedir.

 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edesiniz ? "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !