GİZEMLİ HARFLER

 

Bazı surelerin başında bu güne kadar anlamı çözülemeyen gizemli başlangıç harfleri vardır. ELİF,LÂM,MÎM – YÂ,SÎN – HA,MÎM – SAD – NUN gibi. Bu harfler Kur’an’ımızın en büyük sırrıdır. Bunlarla ilgili olarak çok farklı yorumlar getirilmiş ama, gerçeğe yönelik ve tatmin edici bir açıklama getirilememiştir.

Peygamberimize bu harflerin anlamı sorulmuş, O ‘da susmuş, cevapsız bırakmıştır.

Kur’an’daki yaklaşık 30 sene önce başlayan 19 sayısal mucizesi ile ilgili yayınları inceledikten sonra Kur’an’daki sayısal mucizevi oluşuma aşırı bir merakla eğildim. İnceledim, araştırdım. Sonuçta; genellikle karşı çıkıldığı halde böyle bir mucizevi oluşumun mevcut olduğu sonucuna vardım. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi, Kur’an’da etkili olan sayıların yalnızca 19 sayısı ile sınırlı olmadığı, Kur’an’ı mucizevi bir şekilde etkileyen sayıların 19- 7 – 13 ve 66 olduğu sonucuna vardım. Bulgularımı ‘’ KUR’AN’IN SIRRI ‘’ isimli bir kitapta topladım. Bu kitabım 10 sene kadar önce bir ajans tarafından yayınlandı.

Gizemli başlangıç harflerinin kaynağı ve başlangıç noktası; 29 surenin başında bulunan başlangıç harfleridir. Şimdi bunların düzenleniş şeklini inceleyelim ve 7 ve 13 sayıları ile bağlantısını görelim.

Başlangıç harfleri ve 7 sayısı

*** Başlangıç harfleri 14 farklı tertipte karşımıza çıkıyor: Harflerden önceki rakamlar sıra numarasını, harflerden sonraki parantez içindeki rakamlar o tertibin toplam kaç surede kullanıldığını gösteriyor:

1 – ELİF,LÂM,MİM – ( 6 )

2 – ELİF, LÂM, RI – ( 5 )

3 - ELİF, LÂM, MİM, SAD – ( 1 )

4 – ELİF, LÂM, MİM, RI – ( 1 )

5 – KEF, HE, YE, AYN, SAD – 1

6 – TI, HE – ( 2 )

7 –TI, SİN, MİM – ( 2 )

8 – TI,SİN – ( 1 )

9 – YE, SİN – ( 1 )

10- SAD - ( 1 )

  1. HA,MİM – ( 6 )

  2. HA,MİM / AYN, SİN, KAF – ( 1 )

  3. KAF – ( 1 )

  4. NUN – ( 1 )

===============================================================

TOPLAM : 14 Harf tertibi – 29 surenin başında

===============================================================

*** Bu tertiplerde 14 farklı harf kullanılıyor:

Bu harfler ve EBCED – Harf sayı değerleri:

1 – ELİF – ( 1 )

2 – LÂM – ( 30 )

3 – MİM – ( 40 )

4 – SAD – ( 90 )

5 – RI – ( 200 )

6 – KEF – ( 20 )

7 – HE – ( 5 )

8 – YE – ( 10 )

9 – AYIN - ( 70 )

10 – TI – ( 9 )

11 - SİN – ( 60 )

12 – HA – ( 8 )

13 – KAF – ( 100 )

14 – NUN – ( 50

==========================================================================

TOPLAM: 14 harf

EBCED değerleri toplamı : 693

Mutlak sayı değerleri toplamı: 63

=========================================================================

Görüldüğü gibi 14 farklı harf tertibi ve 14 farklı harfle karşımıza çıkan sayı 14.

Bu sayı bilindiği gibi 7 sayısının 2 katıdır.

14 = 7x2

Bu 14 harfin EBCED Harf-sayı sistemindeki sayısal değerleri toplamı 693 sonucunu veriyor. Bu sayıda 7 sayısının 99 katıdır.

693 : 7 = 99

EBCED sayı değerlerindeki sıfırları atıyoruz ve oluşan mutlak sayı değerlerini topladığımızda da karşımıza 63 sayısı çıkıyor. Hemen tanıyoruz bu sayıyı . 7 sayısının 9 katıdır:

63 = 7 x 9

--------------------------------------------------------------------------------

Burada hemen bir parantez açalım: Nedir bu EBCED Harf-Sayı sistemi ?

Kur’an’ın indiği dönemlerde Araplar rakam kullanmamakta idiler. Rakamlar harflerle ifade etmekte idiler. 28 harften oluşan Arap alfabesindeki harflerin bir sayı değeri vardır.

--- 1 den 9 ( dahil ) a kadar sayılar sırası ile; Elif – Be – Cim – Dal – He – Vav – Ze – Ha –harfleri ile,

--- 10 dan 90 / dahil ) a kadar sayılar sırası ile: Ye – Kef – Lâm – Mim – Nun – Sin – Ayın – Fe – Sad harfleri ile,

--- 100 den 900 ( dahil ) e kadar sayılar sırası ile: Kaf Şın –Te – Se –– Zel – Dad –harfleri ile ifade edilmekte idiler. Gayın harfi de en büyük sayı olarak 1000 sayısını ifade etmekte idi.

--------------------------------------------------------------------------------

*** 13 sayısı ile ilgili bulgular:

En çok karşımıza çıkan harf tertipleri ELİF – LÂM harfleri ile başlayan harf tertipleri dir. Bunlarda tam 13 surede karşımıza çıkmaktadır.

Bunlar; Sıra No: - Sure No: ve Harf Tertipleri dizini ile şöyledir.

1 – 2 – ELİF,LÂM,MİM

2 – 3 – ELİF,LÂM,MİM

3 – 7 – ELİF,LÂM,MİM,SAD

4 – 10- ELİF,LÂM,RI

5 – 11 – ELİF,LÂM,RI

6 – 12 – ELİF,LÂM,RI

7 – 13 – ELİF,LÂM,MİM,RI

8 – 14 – ELİF,LÂM,RI

9 – 15 – ELİF,LÂM,RI

10 – 29 – ELİF,LÂM,MİM

11 – 30 – ELİF,LÂM,MİM

12 – 31 – ELİF,LÂM,MİM

13 – 32 – ELİF,LÂM,MİM

======================================================================

13 - T O P L A M

=====================================================================

*** Görüldüğü gibi ELİF,LÂM harfleri ile 13 sure başlamaktadır.

Bu 13 sure içinde 11 tanesi 3 er harfli tertiple başlarken farklılık gösteren 2 sureye dikkat edelim: Bunlar 4 er harf tertipli 7. Sure ile 13. Suredir.

*** Burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor:

  • Başlangıç harfli surelerin 7. Si

  • 13. Suredir.

*** Başlangıç harfli 20 sure içinde en çok görülen harf tertipleri 13 surenin başında bulunan ELİF, LÂM harfleri ile başlayan tertiplerdi. Bundan sonra en çok görülen harf tertipleri HA, MİM harfleri ile başlayan harf tertipleridir. Bunlar da 7 surenin başında bulunmaktadır.

Bu sureler Sıra No: Sure No: Harf Tertipleri dizini ile şöyledir:

1 – 40 – HA, MİM

2 – 41 – HA, MİM

3 – 42 – HA, MİM / AYIN, SİN, KAF

443 – HA, MİM

5 – 44 – HA, MİM

6 – 45 – HA, MİM

7 – 46 – HA, MİM

=======================================================

7 - T O P L A M

=========================================================

Yukarıda görüldüğü gibi HA, MİM harfleri ile başlayan 7 surenin başında yalnızca iki harf, HA, MİM harfleri var iken, ayrıcalık gösteren ve başında 5 harf bulunan surenin sıra no.su 42 dir.

42 sayısı da bilindiği gibi 7 sayısının 6 katıdır:

42 = 7 x 6

*** Bundan sonraki bulguyu verebilmemiz için başlangıç harfli 29 sureyi topluca görmemiz gerekmektedir.

Sıra No: - Sure No: -Surenin Adı – Kaç Başlangıç Harfi Olduğu – Surenin Ayet Toplamı dizini ile başlangıç harfli sureler şunlardır:

1 – 2 – Bakara - 3 – 286

2 – 3 - Âl-i İmrân – 3 – 200

3 – 7 – A’râf – 4 – 206

4 – 10 – Yûnus – 3 – 109

5 – 11 – Hûd – 3 – 123

6 – 12 - Yûsuf – 3 – 111

7 – 13 - Ra’d – 4 – 43

8 – 14 - İbrahim – 3 – 52

9 – 15 – Hicr – 3 – 99

10 – 19 – Meryem – 5 – 98

11 – 20 – Tâhâ – 2 – 135

12 – 26 – Şuarâ – 3 – 227

13 – 27 – Neml – 2 – 93

14 – 28 – Kasas – 3 – 88

15 – 29 – Ankebût – 3 - 69

16 – 30 - Rûm – 3 – 60

17 – 31 – Lokman – 3 – 34

18 – 32 – Secde – 3 – 30

19 – 36 – Yâsin – 2 – 83

20 – 39 – Sâd – 1 – 88

21 – 40 – Gafir – 2 – 85

22 – 41 – Fussilet- 2 – 54

23 – 42 – Şûrâ – 5 – 53

24 – 43 – Zuhruf – 2 – 89

25 – 44 – Duhân – 2 – 59

26 – 45 – Câsiye – 2 – 37

27 – 46 – Ahkâf – 2 – 35

28 – 50 – Kâf – 1 – 45

29 – 68 – Kalem – 1 – 52

=======================================================================

T O P L A M : 29 sure - 78 Harf - 2743 Ayet

29 surenin başında bulunan başlangıç harfi toplamı: 78

======================================================================

78 13 sayısının 6 katıdır.

78 = 13 x 6

Başlangıç harfli 29 surenin toplam ayet sayısı : 2743

Bu sayı da aynı doğrultuda bir sonuç vermektedir. 13 sayısının 211 katıdır.

2743 : 13 = 211

Başlangıç harflerinin düzenlenmesinde 7 ve 13 sayıları etkin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !