Hz.MUHAMMED'İN KUR'AN'DA GEÇEN İSİM VE SIFAATLAR

 

 

 

Peygamberimiz Kur’an’da bazı isim ve sıfatlarla tanıtılmakta ve hitap edilmektedir. Kur’an’ın ve yüce Allahın onu nasıl değerlendirdiğinin bir göstergesi olan bu isim ve sıfatlar, anlamları ve kaç defa kullanıldığını gösteren sayılarıyla şunlardır:

 

İSİM VE SIFATLAR.................A N L A M I..................................KAÇ DEFA GEÇTİĞİ

 

İSİMLERİ.............................................................................................................11

Muhammed, Ahmed..............ALLAH’I HAM EDEN (ÖVEN)..........5

Mübîn....................................APAÇIK................................................2

Müzzemil, Müddesir..............ÖRTÜSÜNE BÜRÜNEN....................2

Rauf, Rahîm..........................ŞEFKAT EDEN,MERHAMET GÖSTEREN..1

Habîr ....................................HABERDAR OLAN.............................1

SIFATLARI...........................................................................................................8

Fetanet..................................ZEKİ,HİKMET SAHİBİ.........................3

İsmet......................................TEMİZ,NEZİH,ÖRNEK İNSAN...........2

Sıddık....................................SADIK..................................................2

Emîn ....................................GÜVENİLİR..........................................1

TOPLAM.............................................................................................................19

 

PEYGAMBERİMİZİN KUR'AN'DAKİ DİĞER ÖZELLİKLERİ

 

M E S A J I N.. Ö Z E T İ......................................................KAÇ DEFA GEÇTİĞİ

Muhammed’e Kur’an-ı Kerîm verildi.....................................................10

Muhammed doğru yol üzerindedir..........................................................7

Muhammed deli değildir..........................................................................6

Muhammed’in göğsü İslâm’a açıldı........................................................5

Büyücü değildir........................................................................................4

Muhammed doğru yola iletir...................................................................3

Muhammed için kesintisiz bir ödül vardır...............................................3

Muhammed sadece bir peygamberdir...................................................1

Allah Muhammed’e indirdiği Kur’an’a şahitlik eder..............................1

Peygamberlerin sonuncusudur...............................................................1

Nur saçan bir lambadır.............................................................................1

Yüce bir ahlaka sahiptir............................................................................1

Önceki peygamberleri tasdik eder.........................................................1

Allah’ın müminlere bir lütfudur..................................................................1

Müminlere kendilerinden daha yakındır..................................................1

Adı,şanı yüceltilmiştir................................................................................1

İnsanların sırtlarındaki ağırlıkları ve zincirleri kırıp atar............................1

 

TOPLAM....................................................................................................4

 

Ku’an’ın Allah’ı ve kendisini tanıtması konularının sonunda yaptığımız gibi Peygamberimizi de nasıl tanıttığını özet halinde görelim:

Hz.MUHAMMED ;

  • Zeki

  • Temiz

  • Örnek davranışları olan

  • Apaçık

  • Kendine güvenilir

  • Allah’ı çok öven

  • Rabbi’nin mesajını tebliğ etmek üzere

  • Kavmine gönderilmiş

  • Alemlere rahmet olan

  • Elçilği tüm dinleri geçersiz kılan bir insan

SON RESUL VE PEYGAMBERDİR

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !