MEZHEP VE TARİKAT - I

 

 

Mezhep ve Tarikat.

Her ikisi de Arapça olan bu kelimelerin anlamları:

Mezhep: Gidilen yol demektir.

Tarikat: Yol. Manevi yol, usul tarz anlamındadır.

Uygulamada farklı işlevleri olmasına rağmen, genel çerçevede birbirine yakın anlamlardadırlar. Bu anlamı, insanları ‘’ Allah’a ulaştıran yol ‘’ olarak özetleyebiliriz.

 

Tabii ki, çok sayıda mezhep ve tarikat olunca da, çok sayıda ‘’ yol ‘’ karşımıza çıkmaktadır. Yine uygulamada her mezhep ve tarikat mensupları ‘’ kendi yollarının ‘’ doğruluğuna inanmakta ve taraftarlarına sıcak ve sempati ile bakmakta diğer mezhep ve tarikat taraftarlarına ise aynı yakınlığı hissetmemektedirler.

 

Hatta özellikle mezhepler arasında anlaşmazlıklar çıkmakta, aynı dinin mensupları arasında mezhep ayrılığından kaynaklanan bir birleri ile çatışmaya ve savaşa kadar varan fikir ayrılıkları görülmektedir.

 

Allah’ın Kur’an’la indirdiği dinde ‘’ din kardeşliği ‘’ öngörülmesine rağmen, bırakalım kardeşliği, düşman kutuplar oluşmaktadır. Tarihte ‘’ mezhep çatışmaları ‘’ Hıristiyanlıkta da görülmüştür, ne yazık ki, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren İslam’da da. Ve hatta kadar ülkemizde de.

 

Bu dinin bize indirilmesine aracı olan Peygamberimiz zamanında var mıdır, mezhep veya tarikat ? Tabii ki yoktur.

Din Allah’ındır. Bu hükme itiraz edilemez.

Bu dinin kaynağı da, Allah’ın kitabı olan Kur’an’dır. Bu hükme de itiraz edilemez.

 

Peki, Kur’an’da Allah’a giden çeşitli yolları içeren mezhep ve tarikat kavramı var mıdır Kur’an’da ?

Bu soruya bakalım Kur’an ne diyor ?

*** ‘’ Dinlerini parça parça edip hiziplere ( bölüm, takım, fırka, parti ) bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir. ‘’ ( Enam /159 )

*** ‘’ Dinlerini parçalayıp, hizipler fırkalar halinde geldiler. Her hizip kendi elindeki ile sevinip övünür. ‘’ ( Rum/32 )

*** ‘’ Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. ‘’ ( 3/05 )

*** ‘’ Kitapta çekişmeye girenler ayrılığa düşmüşlerdir. Bütününden uzaklaştırıcı tam bir kopuşun içindedirler. ‘’ ( 2/176 )

*** ‘’ Hep birlikte Allah’ın ipine ( Kur’an ) sarılın, bölünüp ayrılmayın. ‘’ ( 3/103 )

 

Ulaşılacak bir yere, bir noktaya giden bir çok yol olursa, karmaşa olur, anarşi olur.

Allah’a giden yol, Kur’an yoludur. Ve bu yol bir tanedir.

Allah ve Kur’an bu oluşumu parçalanma olarak görüyorsa, bir çok yola ihtiyaç da yoktur.

Değerli okurlar. Bu konu çok geniş kapsamlı olduğu için dizi yazılar halinde devam edecektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !